Er is droevig nieuws te melden!

We hebben sinds 2012 veel tijd en energie gestopt in het maken en in leven houden van een "papieren" magazine waar de volleybal liefhebber volgens ons recht op heeft. 
Dat heeft 12 magazines en in 2014 een JOIN Magazine opgeleverd, iets waar we nog steeds ontzettend trots op zijn.

Ondanks vele gesprekken met verschillende partijen over de toekomst van VolleyMAGAZINE is er echter gebleken dat er niet genoeg draagvlak is om de kosten te dekken en zijn de organisaties/collega uitgevers (waar wij graag mee willen samenwerken) niet geïnteresseerd in een samenwerking of hebben andere belangen.

Met pijn in ons hart moeten we daarom mededelen dat vanochtend is besloten om te stoppen met het uitgeven van VolleyMAGAZINE. 

Via deze weg willen wij diegene die ons gesteund hebben, de auteurs die hebben meegewerkt aan het maken van reportages, fotografen, abonnees, adverteerders en "stille' ondersteuners bedanken voor de afgelopen periode.

Abonnementhouders die recht hebben op restitutie krijgen bericht over de afhandeling van hun abonnement.

De redactie van VolleyMAGAZINE.