Voorpagina 4e nummer 
       nummer 1 uitgave mei 2013               nummer 2 uitgave september 2013     nummer 3 uitgave december 2013      nummer 4 uitgave mei 2014   

Klik op de cover's om de digitale versie te lezen!
    
                     
    nummer 5 uitgave september 2014      nummer 6 uitgave december 2014        nummer 7 uitgave mei 2015                nummer 8 uitgave september 2015

                
  nummer 9, uitgave december 2015      nummer 10, uitgave mei 2016           nummer 11, uitgave november 2016  nummer 12, uitgave april 2017